INFORMATII: +40 743 593 480

Politica de Confidentialitate GDPR

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimaţi colaboratori,

SC AWSYSTEMS SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos. Conform prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,  SC AWSYSTEMS SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor si al produselor SC AWSYSTEMS SRL.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți consulta Regulamentul de protecție a datelor cu caracter personal pe site: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact pe email: protectiadatelorawsystems@gmail.com sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: S.C AWSYSTEMS S.R.L, Str. Republicii, nr 22, bl FRE, sc.A, ap.11, cod 720069, Suceava.

Astfel, subscrisa societate AWSYSTEMS S.R.L.,  suntem responsabili pentru procesarea datelor cu caracter personal furnizate de catre toti clientii, furnizorii si sau colaboratorii nostri, in scopul derularii colaborarii dintre parti si/sau a relatiilor comerciale cu acestia, pentru a putea avea informatiile necesare in vederea prestarii serviciilor si a livrarii produselor comercializate, facturarii acestora si pentru a indeplini obiectul nostru principal de activitate, si anume, comert si mentenanta pentru echipamente de tratarea apei, aparatura de laborator, consumabile, reactivi, accesorii dar si prestari de servicii de  analiza sol/apa/ingrasamint.

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal:

Având în vedere calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acționați;
 • conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare). Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului cu entitatea juridică în numele căreia acționați (care include și interacțiunile anterioare semnării acestuia) și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în calitate de parte contractantă. În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, de exemplu:
 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;
 • în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;
 • cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice;
 • gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de informații/răspunsuri, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor/serviciilor noastre.
 1. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal:

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC AWSYSTEMS SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai SC AWSYSTEMS SRL (cum este cazul companiilor cu care SC AWSYSTEMS SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
 • furnizori de servicii (de marketing, contabilitate- servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC AWSYSTEMS SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale, altor companii din același ca curieri SC FAN Courier , TNT, Nemo Express, Cargus, precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului:

*numele clientului (= denumirea companiei dvs.), industria-locatia lucrarii (informatii tehnice necesare derularii lucrarii), forma juridică, adresa de facturare, adresa lucrarii, numărul de telefon al companiei si al persoanelor de contact din cadrul companiei, adresa de e-mail a companiei/personale,  cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), contul bancar, datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate de contact din diverse departamente  (de exemplu proprietarul afacerii, contabilitate, achizitii, depozit, etc), functia persoanelor de contact, dovada existenței societatii dvs.

Orice alte date ce pot fi colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sau pe parcursul derularii colaborarii sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Aceste date personale nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne asigura de solvabilitatea clientilor nostri cat si pentru a îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru dezvoltarea în afaceri

Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal reprezinta perioada de derulare a relatiei comerciale, pana in momentul retragerii consimtamantului (sau exercitarii dreptului la opozitie), cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale.  Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex. Registrul Comertului, site-uri de verificare solvabilitate, finante).

Datele înregistrate de SC AWSYSTEMS SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor AWSYSTEMS SRL .

3.Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • persoana vizata are posibilitatea de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28- 30, sector 1, 010336 București sau de a de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

4.Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

5.Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.